The date of publishing:

29/04/2021

Duration:

29/04/2021 16:00 - 30/04/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 582 din 24.11.2020.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

14/04/2021

Duration:

15/04/2021 10:00 - 16/04/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor operate la legislația fiscală urmare a Dispoziției nr. 2 din 08.04.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

07/04/2021

Duration:

07/04/2021 13:00 - 12/04/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Directia Generala Metodologia Impozitelor si Taxelor

Responsible person:

Daniela Macovei

inspector principal

022823364
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

25/03/2021

Duration:

25/03/2021 16:00 - 29/03/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Gabriela Mogîldea

Inspector superior

022823370
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la modificarea la Ordinului SFS nr.134 din 30 mai 2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. 

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

24/03/2021

Duration:

24/03/2021 16:00 - 29/03/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07 decembrie 2015. 

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

12/03/2021

Duration:

12/03/2021 16:00 - 17/03/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Alina Vragaleva-Platița

inspector principal

022823438
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

10/03/2021

Duration:

10/03/2021 16:00 - 19/03/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Alexandra Culicova

inspector principal

022823378
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392 din 30.04.2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

01/03/2021

Duration:

01/03/2021 16:00 - 05/03/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Irma Zurabișvili

Inspector superior

022823395
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la modificarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia. 

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

19/02/2021

Duration:

19/02/2021 16:00 - 26/02/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Cristina Petriciuc

inspector principal

022823441
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului SFS privind modificarea Ordinului SFS nr. 427 din 21 august 2018. 

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

16/02/2021

Duration:

16/02/2021 15:00 - 17/02/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Diana Baesu

022823410
Description
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

15/02/2021

Duration:

12/02/2021 08:00 - 15/02/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Description

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014. 

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

12/02/2021

Duration:

12/08/2021 08:00 - 17/08/2021 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Diana Baesu

inspector

022823410
Description

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

09/02/2021

Duration:

09/02/2021 08:00 - 11/02/2021 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Irina Cebaniuc

inspector principal

022823414
Description

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS privind executarea art. 227 alin. (1) și art. 229 din Codul fiscal. 
   În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 11.02.2021, inclusiv.  

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

11/12/2020

Duration:

11/12/2020 08:00 - 15/12/2020 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia proceduri fiscale

Responsible person:

Oxana Zănoagă

inspector principal

022823387
Description

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului referitor la modificarea Ordinului SFS nr. 245 din 31.05.2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului şi a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC). 

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

11/12/2020

Duration:

11/12/2020 08:00 - 17/12/2020 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Ana-Maria Pavlovscaia

inspector

022823367
Description

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea ordinului SFS nr.238 din 19.05.2020. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.12.2020, inclusiv. 

Draft decisions and related materials:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events