Filter

Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 25-02-2020
Ordin MF nr. 146 din 04.11.2019
Privind aprobarea formularului DASS19 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii
published on : 04-11-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 01-03-2019
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
published on : 23-08-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 01-03-2018
GUIDE on tax registration of diplomatic missions, technical or investment assistance projects, taxation of income received within them and connection to electronic tax services
This guide sets out the procedure of tax registration and taxation of income of diplomatic missions, accredited consular office, technical assistance or investment projects, and of individuals foreign citizens within them, as well as the procedure of connection to electronic tax services
published on : 02-11-2017
Ordin MF nr. 126 din 04.10.2017
Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat
published on : 04-10-2017
news-events