Serviciul Fiscal de Stat a lansat serviciul „Fișa imobilului”

11/04/2022
Serviciul Fiscal de Stat informează despre lansarea pe pagina-web oficială a serviciului „Fișa imobilului”.

Noul serviciu are o interfață prietenoasă utilizatorului și reprezintă un instrument de informare cu privire la bunurile imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte, precum și informația aferentă impozitului pe avere.

Printre funcționalitățile oferite de serviciul menționat supra se numără: generarea avizului de plată la impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitului pe avere, vizualizarea sumei impozitului ce urmează a fi achitat și imprimarea avizului de plată.

Menționăm că, serviciul este accesibil persoanelor deținătoare de semnătură electronică/ mobilă și poate fi accesat pe portalul www.sfs.md, rubrica Servicii, compartimentul Persoane fizice.

Procesul de solicitare și obținere a semnăturii electronice este specifică fiecărui prestator de servicii de certificare în parte și poate fi consultată pe paginile oficiale ale acestora. Lista prestatorilor de servicii de certificare acreditați în domeniu, de la care poate fi obținută semnătura electronică, poate fi accesată aici.

Similar news

Modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoanele fizice care înregistrează creștere de capital
07/04/2022
Modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoanele fizice care înregistrează creștere de capital
Lucrări de mentenanță în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
06/04/2022
Lucrări de mentenanță în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
Actualizări în cadrul SIA „e-Factura” și „Declarație electronică”
05/04/2022
Actualizări în cadrul SIA „e-Factura” și „Declarație electronică”
SFS reamintește despre obligativitatea trecerii ceasurilor mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale la ora de vară
29/03/2022
SFS reamintește despre obligativitatea trecerii ceasurilor mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale la ora de vară
news-events