Cum obțin semnătura electronică?

Semnătura electronică avansat calificată se emite de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu, în corespundere cu Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

Procesul de solicitare și obținere a semnăturii electronice este specifică fiecărui prestator de servicii de certificare în parte și poate fi consultată pe paginile oficiale ale acestora. Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:

  • I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, accesează aici
  • I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, accesează aici
  • I.M. Orange Moldova S.A., accesează aici
  • I.M. Moldcell S.A., accesează aici
  • I.P. Agenția Servicii Publice, accesează aici
  news-events