Cum obțin semnătura electronică?

Semnătura electronică avansat calificată se emite de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu, în corespundere cu Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

Procesul de solicitare și obținere a semnăturii electronice este specifică fiecărui prestator de servicii de certificare în parte și poate fi consultată pe paginile oficiale ale acestora. Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:

  • I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Semnătura electronică poate fi obținută aplicând aici.

Ghidul de utilizare a semnăturii electronice poate fi consultat aici.

Telefon de contact: 022 820 911, e-mail: semnatura@semnatura.md

  • I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Semnătura electronică poate fi obținută aplicând aici.

Ghiduri video de utilizare a semnăturii electronice pot fi consultate aici.

Telefon de contact: 022 822 040, e-mail: pki@ctif.gov.md

  • I.M. Orange Moldova S.A.

Serviciul semnătura mobilă poate fi activat prin depunerea unei cereri la unul din magazinele prestatorului.

Activarea serviciului Semnătura Mobilă este gratuită și se achită doar la utilizare. Prețul standard al unei semnături constituie 3 lei.

Toată informația aferentă semnăturii mobile, inclusiv instrucțiuni de utilizare, poate fi consultată pe pagina-web a prestatorului aici.

  • I.M. Moldcell S.A.

Serviciul semnătura mobilă poate fi activat prin formarea codului *222*5#ok de pe dispozitivul Dvs mobil și alegerea unui pachet din cele oferite de prestator.

Toată informația aferentă semnăturii mobile poate fi consultată pe pagina-web a prestatorului aici.


După obținerea semnăturii electronice urmează să vă autentificați prin intermediul site-ului www.sfs.md în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului pentru a putea prezenta declarațiile fiscale în mod electronic.

Pentru obținerea suportului privind autentificarea în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” sau prezentarea declarațiilor fiscale puteți să contactați Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon 0 8000 1525 (apel gratuit) sau să vă adresați la Direcția de deservire fiscală din raza de deservire.

GHID practic privind prezentarea dărilor de seamă fiscale în mod electronic

news-events