Дата публикации:

12/06/2020

Период:

12/06/2020 08:00 - 21/06/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Alexandra Culicova

inspector principal

022823378
Описание

 Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

09/06/2020

Период:

09/06/2020 08:00 - 13/06/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Liudmila MIȚOVA

Inspector principal

022823367
Описание

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acestuia.
   În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.06.2020, inclusiv.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

26/05/2020

Период:

26/05/2020 08:00 - 05/06/2020 17:00

Cтатут:

Инициация

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Chira Cristina

inspector principal

022823367
Описание

    Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.
     În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 05.06.2020, inclusiv.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

21/05/2020

Период:

22/05/2020 08:00 - 26/05/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Ответственное лицо:

Valeria Nedelea

022-82-33-98
Описание

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.
   Prezentul proiect de ordin a fost elaborat în scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat și asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau examinare a contestațiilor prin intermediul mijloacelor electronice.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

11/05/2020

Период:

11/05/2020 08:00 - 14/05/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor

Ответственное лицо:

Chira Cristina

Inspector principal

022-82-33-67
Описание

    Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularul tipizat al Dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației.
    În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 14.05.2020, inclusiv.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

05/05/2020

Период:

05/05/2020 08:00 - 08/05/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Ответственное лицо:

Oleg Lupașco

022-82-34-01
Описание

Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020. Prezentul proiect de ordin a fost elaborat în scopul executării pct. 7 din Dispoziția nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

05/05/2020

Период:

05/05/2020 08:00 - 07/05/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor

Ответственное лицо:

Chira Cristina

Inspector principal

022-82-33-67
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 376/2018.
     În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 07.05.2020, inclusiv.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

10/04/2020

Период:

10/04/2020 08:00 - 14/04/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Stavinschi Igor

Şef direcţie

022-82-34-49
Описание

Proiectul propus a fost elaborat în vederea implementării prevederilor stipulate în articolul 129 alin.(8) din Codul vamal, în redacția Legii privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative, aprobat prin Legea nr. 56 din 02.04.2020. În cazul importului de mărfuri (precum şi al mărfurilor anterior importate) în care valoarea în vamă a acestora include sau trebuia să includă redevenţele sau taxele pentru licenţe referitoare la mărfurile de evaluat, iar obligaţia vamală în partea ce ţine de taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor redevenţe şi taxe a fost declarată şi achitată la Serviciul Fiscal de Stat, la cererea plătitorului vamal, Serviciul Vamal stinge prin scădere obligaţia vamală constatată, în partea ce ţine de suma TVA, în limita sumei declarate şi achitate, în baza informaţiei Serviciului Fiscal de Stat care certifică achitarea sumelor respective. Astfel, proiectul de Ordin are drept scop aprobarea formularului Certifcatului privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import, care certifică sumele TVA, achitate la buget aferente serviciilor de import.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

25/03/2020

Период:

25/01/2020 08:00 - 25/01/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcţia generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Marin Morcov

022-82-33-98
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018. Prezentul proiect de ordin Hotărâre de Guvern a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a prevederilor Regulamentului cu Codul fiscal care a fost modificat pe parcursul anilor 2018-2019. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: Marin Morcov, SFS, tel. 022 82 33 98, email: marin.morcov@sfs.md

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

10/03/2020

Период:

10/01/2020 08:00 - 13/01/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Directia generala metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Diana Baesu

Inspector

022-82-34-10
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.03.2020, inclusiv. 

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

07/02/2020

Период:

07/02/2020 08:00 - 13/02/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcţia generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Diana Baesu

Inspector

022-82-34-10
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.02.2020, inclusiv. 

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

06/02/2020

Период:

06/02/2020 08:00 - 20/02/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Nina Ghemu

Inspector

022-82-34-46
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea prin Ordinului SFS nr. 481/2017 și Ordinului SFS nr. 151/2018. Proiectul are drept scop eficientizării administrării fiscale și reglementării unice a procedurii de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

23/01/2020

Период:

23/01/2020 08:00 - 28/01/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Irina Cebaniuc

inspector principal

022-82-34-14
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 28.01.2020, inclusiv. 

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

20/01/2020

Период:

20/01/2020 08:00 - 20/01/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Ответственное лицо:

Описание
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

14/01/2020

Период:

14/01/2020 08:00 - 17/01/2020 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Directia generala metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Chira Cristina

inspector principal

022-82-33-67
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.01.2020, inclusiv. 

Проекты решений и сопутствующие материалы:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events