Дата публикации:

07/10/2023

Период:

07/11/2023 09:00 - 14/11/2023 17:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Victoria Cerlinca

Inspector principal

022 82 33 95
Описание
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.13 din 04 aprilie 2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

04/10/2023

Период:

04/10/2023 08:00 - 09/10/2023 17:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Cătălina Casapu

inspector superior

022-82-34-14
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică: catalina.suhaitchi@sfs.md, până la data de 09 octombrie 2023.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

11/09/2023

Период:

11/09/2023 15:00 - 15/09/2023 17:00

Cтатут:

Инициация

Ответственное подразделение:

Direcția generală expertiză juridică

Ответственное лицо:

Taisia Lupașco

inspector principal

022 82 33 04
Описание

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.194 din 25.04.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: taisia.lupasco@sfs.md, până la data de 15 septembrie 2023, inclusiv.

Дата публикации:

06/09/2023

Период:

08/09/2023 15:00 - 15/09/2023 23:00

Cтатут:

Инициация

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Ana Covalciuc

Inspector principal

022 82 33 95
Описание
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.25 din 16 ianuarie 2017 privind aprobarea și punerea în aplicare a formularului tipizat CPF17 ,,Cerere privind modificarea perioadei fiscale”

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică ana.covalciuc@sfs.md, pînă la data de 15 septembrie2023.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

16/08/2023

Период:

15/08/2023 09:00 - 22/08/2023 17:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Cătălina Casapu

inspector superior

022-82-34-14
Описание

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice (cetățenii Republicii Moldova).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică catalina.suhaitchi@sfs.md, până la data de 22 august 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

14/07/2023

Период:

14/07/2023 17:00 - 21/07/2023 01:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Nina Gavrilov

Inspector

022-82-34- 46
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 58 din 02 martie 2023 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 45 din 31 octombrie 2022.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică nina.gavrilov@sfs.md, până la data de 21 iulie 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

05/07/2023

Период:

05/07/2023 13:00 - 12/07/2023 21:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

inspector superior

022-82-34-14
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificării aprobate prin Legea nr. 66/2023 la prevederile art. 14 alin. (20) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS privind modificarea Ordinului SFS nr. 582/2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 12 iulie 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

22/06/2023

Период:

22/06/2023 07:00 - 28/06/2023 15:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

inspector superior

022-82-34-14
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor efectuate la Codul fiscal prin Legea nr. 356/2022, prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1030/2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amînare și procedura examinării acesteia.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 28 iunie 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

21/06/2023

Период:

21/06/2023 10:00 - 27/06/2023 18:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală expertiză juridică

Ответственное лицо:

Elena Criclivaia

inspector principal

022-82-33-97
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 327/2018.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică elena.criclivaia@sfs.md, până la data de 27 iunie 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

21/06/2023

Период:

21/06/2023 07:00 - 26/06/2023 15:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Marina Rotaru

inspector superior

(022) 82-33-87
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS privind modificarea Ordinului SFS nr. 471/2022 cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică marina.rotaru2@sfs.md, până la data de 26 iunie 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

21/06/2023

Период:

21/06/2023 10:00 - 26/06/2023 18:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Marina Rotaru

inspector superior

022 82-33-87
Описание
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Directorului SFS nr. 245/2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică marina.rotaru2@sfs.md, până la data de 26 iunie 2023.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

16/06/2023

Период:

16/06/2023 08:00 - 23/06/2023 16:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

inspector superior

022-82-34-14
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa prevederilor art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul SFS nr. 417/2018.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 23 iunie 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

13/06/2023

Период:

13/06/2023 17:00 - 16/06/2023 01:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Iulia Țurcan

inspector principal

022 82 33 95
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.455/2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

18/05/2023

Период:

18/05/2023 08:00 - 31/05/2023 16:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală conformare

Ответственное лицо:

Tatiana Avetisova

inspector principal

022 82 34 41
Описание
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.

În contextul recentilor modificărilor la Codul fiscal, suplimentar la proiectul de ordin anterior se propune completarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu Anexa nr.101 , în baza cărei Agenția Servicii Publice, în conformitate cu art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din Codul fiscal, se prezinte informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosință cu titlu oneros sau gratuit pe parcursul perioadei fiscale, efectuată de către persoanele fizice.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 31 mai 2023.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

04/05/2023

Период:

05/05/2023 08:00 - 15/05/2023 16:00

Cтатут:

Публичные консультации

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Alexandra Culicova

inspector principal

022 82 33 78
Описание
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS pentru modificarea Ordinului SFS nr.131/2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate.
Проекты решений и сопутствующие материалы:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2023
publicat la data de 01.02.2024
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events