Дата публикации:

11/11/2021

Период:

11/11/2021 11:00 - 13/11/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea formularului și a modului de completare a solicitării privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației (GCS-2021), elaborat în temeiul pct. 9 și 16 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 273, art. 579).

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

03/11/2021

Период:

03/11/2021 14:00 - 08/11/2021 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Chitoroagă Ion

Inspector superior

022823364
Описание
Prezentul proiect al Ordinului are drept scop îmbunătățirea actualei redacții a Ordinului nr.131  din  29.05.2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate.
Ordinul menționat, a fost elaborat și aprobat în temeiul art.133 alin.(2) pct.4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi în vederea executării prevederilor art.103 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

29/10/2021

Период:

29/10/2021 10:00 - 03/11/2021 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Directia Dezvoltare Informațională

Ответственное лицо:

Mariana Chirtoacă

Șef secție în cadrul Direcției dezvoltare informațională

022823411
Описание
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. nr.317 din 26.06.2020.
Proiectul de Ordin are drept scop stipularea cazurilor de excepție a necesității obținerii de către Furnizor a Confirmării cumpărătorului de acceptare a anulării facturii fiscale din statutul „Finisate” pentru facturile fiscale expediate prin ciclul scurt.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

20/10/2021

Период:

20/10/2021 08:00 - 25/10/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07 decembrie 2015.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

02/08/2021

Период:

02/08/2021 11:00 - 06/08/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Irina Cebaniuc

Inspector principal

022823414
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017,  prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea unor ordine.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

27/07/2021

Период:

27/07/2021 16:00 - 03/08/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Directia Generala Metodologia Impozitelor și Taxelor

Ответственное лицо:

Macovei Daniela

inspector principal

022823364
Описание
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor  supuse accizelor ce  se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal şi a modului de completare a acestuia, nr.17 din 27.01.2017
Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formea Registrului de evidenţă a mărfurilor  supuse accizelor ce  se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal şi a modului de completare a acestuia
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

26/07/2021

Период:

26/07/2021 16:00 - 28/07/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Directia Generala Metodologia Impozitelor si Taxelor

Ответственное лицо:

Nichiforciuc Artur

inspector principal

022823378
Описание
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.
Proiectul de Ordin are drept scop permiterea agenților economici  înregistrarea facturilor fiscale în anexa nr.1 la Declarația privind TVA aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

09/07/2021

Период:

14/06/2021 08:35 - 25/06/2021 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția management organizațional

Ответственное лицо:

Maria Onea

Inspector principal

022823434
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Programului de dezvoltare strategică al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2021 – 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

08/07/2021

Период:

08/07/2021 08:00 - 21/07/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Doinița COLOSOV

inspector principal

022823446
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE.

Proiectul are drept scop aducerea Ordinului IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE în concordanță cu prevederile Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

07/06/2021

Период:

07/06/2021 14:00 - 13/07/2021 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie impozite și taxe

Ответственное лицо:

Angela Bătrânac

Inspector principal

022823378
Описание
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea  contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului
 Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Dării de seama în FVV și a Modului de completare a acesteia.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

28/05/2021

Период:

28/05/2021 12:00 - 01/06/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția proceduri evidență și arierate

Ответственное лицо:

Cristina Postovan

Inspector superior

022823414
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017,  prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

18/05/2021

Период:

18/05/2021 14:00 - 21/05/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Ion Vasileche

inspector principal

022823414
Описание
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică ion.vasilachi@sfs.md,  pînă la data de   18.05.2021.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

05/05/2021

Период:

05/05/2021 12:00 - 10/05/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția dezvoltare informațională

Ответственное лицо:

Mariana Chirtoaca

Șef Secție

022823411
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică modificările Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020, precum și a formularului de Confirmare de către cumpărător a acceptului privind anularea facturii fiscale emise prin SIA „e-Factura”.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

29/04/2021

Период:

29/04/2021 16:00 - 30/04/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 582 din 24.11.2020.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

14/04/2021

Период:

15/04/2021 10:00 - 16/04/2021 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

inspector

022823410
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor operate la legislația fiscală urmare a Dispoziției nr. 2 din 08.04.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii.

Проекты решений и сопутствующие материалы:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events