01 iulie 2024 – termen limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar

11/06/2024
Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, pentru anul 2024, termenele-limită de achitare a acestora sunt:

  • 01 iulie 2024 - în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
  • 25 martie 2025 - în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), dobândite după 31 martie a anului curent.
Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetățeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor.

De asemenea, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să asigure expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar:
  • până la 15 iunie 2024– pentru bunurile existente și/sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului curent;
  • până la 01 februarie 2025– pentru bunurile dobândite după data de 31 martie a anului curent.
Deținătorii de semnătură electronică pot genera pentru perioada fiscală aferentă anului 2024, avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar de sine stătător, prin intermediul serviciului „Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului”, care poate fi accesat pe pagina-web a SFS www.sfs.md, rubrica Servicii, compartimentul Persoane fizice. Generarea avizelor de plată se realizează conform pașilor descriși în întrebarea 5.6.14 din Baza generalizată a practicii fiscale.

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice “MPay” și portalului www.sfs.md accesând:
Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Î.S. “Poșta Moldovei”.
De menționat că, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar nu va fi achitat în termenele stabilite de legislație, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica o majorare de întârziere (penalitate) în mărime de 0,0273% pe zi.

Contribuabilii care dispun de sume achitate în plus la buget, poate solicita compensarea* obligației fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar. În cazul dat, contribuabilul va depune Cererea privind stingerea obligațiilor fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești la Direcția deservire fiscală în a cărei rază se deservește sau electronic, prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web www.sfs.md, accesând serviciul „e-Cerere”.

În cazul apariției unor întrebări suplimentare referitor la recepționarea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar, precum și referitor la informația care se conține în acestea, recomandăm contribuabililor să se adreseze către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, corespunzător locului amplasării bunurilor imobiliare.

Aspectele generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar pot fi consultate aici, sau la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

* Notă: Conform art. 178 alin.(5) din Codul fiscal, data stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este considerată data la care Trezoreria de Stat a executat documentele de plată.

Noutăți asemănătoare

Lucrări de mentenanță în cadrul serviciilor fiscale electronice
05/06/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul serviciilor fiscale electronice
Informații operative: Încasările la BPN administrate de SFS sunt în creștere cu 10,8% în 5 luni ale anului 2024
03/06/2024
Informații operative: Încasările la BPN administrate de SFS sunt în creștere cu 10,8% în 5 luni ale anului 2024
Contribuabilii pot procura de la Serviciul Fiscal de Stat foi de parcurs până la epuizarea stocului disponibil
03/06/2024
Contribuabilii pot procura de la Serviciul Fiscal de Stat foi de parcurs până la epuizarea stocului disponibil
Prețuri de transfer: seminare de instruire privind reglementările juridice în domeniu
31/05/2024
Prețuri de transfer: seminare de instruire privind reglementările juridice în domeniu
news-events