Фильтр

În atenţia contribuabililor!
Cu privire la publicarea şi intrarea în vigoare a Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală
опубликован : 20-12-2018
Ordin SFS nr. 665 din 12.12.2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale
опубликован : 12-12-2018
Ordin SFS nr. 663 din 11.12.2018
Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427 din 21.08.2018 Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal
опубликован : 11-12-2018
Ordin SFS nr. 645 din 30.11.2018
Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura)
опубликован : 30-11-2018
Ordin SFS nr. 622 din 13.11.2018
Privind particularităţile administrării prevederilor art.90(1) alin. (3(4) din Codul fiscal
опубликован : 13-11-2018
Ordin SFS nr. 562 din 20.10.2018
Cu privire la aprobarea listei evaluatorilor bunurilor sechestrate
опубликован : 20-10-2018
Spre atenția contribuabililor!
Cu privire la unele aspecte ce țin de folosirea Registrului mașinii de casă și control
опубликован : 19-10-2018
Comunicat
Cu privire la trecerea ceasurilor maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la ora de iarnă
опубликован : 19-10-2018
Ordin SFS nr. 483 din 17.09.2018
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor
опубликован : 17-09-2018
Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașini de casă și control nr. 26-11/2-22/02-2016 din 1 decembrie 2016 cu modificările și completările ulterioare;
опубликован : 13-09-2018
Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașini de casă și control nr. 26-11/2-22/01-2017 din 25 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare
опубликован : 13-09-2018
Ordin SFS nr. 465 din 12.09.2018
Cu privire la completarea Ordinului SFS nr.449 din 04.09.2018 cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 12-09-2018
Приказ № 154 от 12.09.2018
об утверждении типового формуляра (форма TAXI18) Отчета о начислении подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и взносов обязательного социального страхования для работников- водителей, осуществляющих таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров
опубликован : 12-09-2018
Ordin SFS nr. 458 din 10.09.2018
Cu privire la aprobarea Listei contribuabililor onești decernați cu Certificate de credibilitate
опубликован : 10-09-2018
Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018
Privind aprobarea formularului UNIF18 – Darea de seamă unificată (Declarația).
опубликован : 08-09-2018
news-events