Фильтр

Ordin SFS nr. 453 din 24.08.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna septembrie 2021
опубликован : 26-08-2021
Ordin SFS nr. 424 din 02.08.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică, parțială și prin contrapunere pentru luna august 2021
опубликован : 06-08-2021
Ordin SFS nr. 428 din 03.08.2021
Cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA
опубликован : 04-08-2021
Ordin SFS nr. 426 din 03.08.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru stimularea morală (non-financiară)
опубликован : 03-08-2021
Ordin SFS nr. 372 din 30.06.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică, parţială şi faptică pentru luna iulie 2021
опубликован : 05-07-2021
Ordin SFS nr. 344 din 18.06.2021
Referitor la modificarea Ordinului SFS nr. 320 din 31.07.2019
опубликован : 05-07-2021
Ordin SFS nr. 320 din 31.07.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către SFS
опубликован : 05-07-2021
Приказ № 349 от 21.06.2021
Об утверждении бланка Отчета по начислению обязательных Взносов в Фонд винограда и вина и порядка заполнения и представления отчета по начислению обязательных взносов в Фонд винограда и вина
опубликован : 22-06-2021
Ordin SFS nr. 340 din 18.06.2021
Cu privire la aprobarea Ghidului privind achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul serviciului MPay și serviciului electronic „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice cetățeni”
опубликован : 22-06-2021
Руководство по уплате налогов и сборов посредством услуги MPay и электронной услуги „Онлайн оплата налогов и сборов физическими лицами – гражданами”
опубликован : 22-06-2021
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
опубликован : 11-06-2021
Ordin SFS nr. 303 din 02.06.2021
cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metode de verificare totală, tematică, parțială și prin contrapunere pentru luna iunie 2021
опубликован : 09-06-2021
Ordin SFS nr. 285 din 28.05.2021
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea, menținerea și administrarea paginilor-web ale Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 28-05-2021
Ordin SFS nr. 253 din 11.05.2021
cu privire la Completarea Ordinului SFS nr. 230 din 28.04.2021 cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna mai 2021
опубликован : 25-05-2021
Приказ Государственной Налоговой Службы №216 от 16.04.2021
O внесении изменении в Приказ Главной государственной налоговой инспекции №392/2015 "Об утверждении бланка Сертификата регистрации субъекта обложения НДС и заявления о регистрации в качестве плательщика НДС".
опубликован : 19-04-2021
news-events