Фильтр

Decizia SFS nr. 2 din 04.02.2022
Privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control
опубликован : 05-02-2022
Decizia SFS nr. 1 din 04.02.2022
Privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control
опубликован : 05-02-2022
Ordin SFS nr. 48 din 01.02.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna februarie 2022
опубликован : 01-02-2022
Ordin SFS nr. 05 din 04.01.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna ianuarie 2022
опубликован : 04-01-2022
Ordin SFS nr. 632 din 20.12.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna decembrie 2021
опубликован : 20-12-2021
Ordin SFS nr. 602 din 01.12.2021
Cu privire la aprobarea planului de control fiscal și a listei agenților economici ce urmează a fi supuși controalelor fiscale pentru anul 2022
опубликован : 16-12-2021
Приказ № 582 от 22.11.2021
Cu privire la completarea Ordinului SFS nr. 547 din 28.10.2021 privind aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna noiembrie 2021
опубликован : 22-11-2021
Приказ № 567 от 08.11.2021
Об изменении Приказа ГНС №131 от 29.05.2017 об утверждении Сертификата о суммах НДС, невозмещенных по экспортированным товарам.
опубликован : 10-11-2021
Ordin SFS nr. 547 din 28.10.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna noiembrie 2021
опубликован : 28-10-2021
Руководство пользователя ИС „e-Factura”
опубликован : 18-10-2021
Ordin SFS nr. 527 din 15.10.2021
Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 15-10-2021
Руководство по применению налогового режима для некоммерческих организаций
Данное руководство призвано объяснить применение налогового режима, установленного ст.52 Налогового кодекса, о налогообложении доходов некоммерческих организаций и освобождении от налогообложения.
опубликован : 05-10-2021
Ordin SFS nr. 514 din 04.10.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna octombrie 2021
опубликован : 04-10-2021
Ordin SFS nr. 490 din 24.09.2021
Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
опубликован : 27-09-2021
Ordin SFS nr. 468 din 10.09.2021
Referitor la modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 320 din 31 iulie 2019
опубликован : 14-09-2021
news-events