Фильтр

Activitate de întreprinzător în piețele autorizate din Republica Moldova
опубликован : 05-04-2021
Ordin SFS nr. 178 din 31.03.2021
Cu privire la modificarea ordinului cu privire la Comisia de discipină a SFS nr.26 din 15.01.2021
опубликован : 31-03-2021
Ordin SFS nr. 26 din 15.01.2021
cu privire la constituirea Comisiei de disciplină
опубликован : 26-03-2021
Carta contribuabilului
Conform Constituției Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de lege constituie datoria și obligația fiecărui cetățean. Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite și alte plăți obligatorii, care nu sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova.
опубликован : 25-03-2021
Приказ № 143 от 17.03.2021
о внесении изменений в Приказ ГНС № 124 от 15.03.2019 г. о дополнении списка экономических агентов, обязанных использовать электронные налоговые накладные "e-Factura"
опубликован : 17-03-2021
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2020 pentru persoanele fizice cetățeni
опубликован : 01-03-2021
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 01-03-2021
Ghid privind modul de autentificare în doi pași
опубликован : 15-12-2020
ПРИКАЗ № 586 от 26-11-2020
о внесении изменений и дополнений в Положение об автоматизированной информационной системе по созданию и обороту электронных налоговых накладных «e-Factura», утвержденное Приказом Государственной налоговой службы № 317 от 26.06.2020 г.
опубликован : 26-11-2020
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
опубликован : 17-11-2020
Ordin SFS nr. 425 din 17.08.2020
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
опубликован : 17-08-2020
Ghid achitarea impozitului pe venit
опубликован : 16-06-2020
Ordin SFS nr. 267 din 01.06.2020
Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 320 din 31 iulie 2019
опубликован : 01-06-2020
П Р И К А З № 66 от 20.05.2020
Oб утверждении Положения о порядке субсидирования процентных ставок по банковским и/или небанковским кредитам по договорам, заключенным в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года
опубликован : 20-05-2020
П Р И К А З № 64 от 19.05.2020
о внесении изменений в Приказ Министерства финансов № 58 от 29 апреля 2020 года
опубликован : 19-05-2020
news-events