Фильтр

Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașini de casă și control nr. 26-11/2-22/01-2017 din 25 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare
опубликован : 13-09-2018
Ordin SFS nr. 465 din 12.09.2018
Cu privire la completarea Ordinului SFS nr.449 din 04.09.2018 cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 12-09-2018
Приказ № 154 от 12.09.2018
об утверждении типового формуляра (форма TAXI18) Отчета о начислении подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и взносов обязательного социального страхования для работников- водителей, осуществляющих таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров
опубликован : 12-09-2018
Ordin SFS nr. 458 din 10.09.2018
Cu privire la aprobarea Listei contribuabililor onești decernați cu Certificate de credibilitate
опубликован : 10-09-2018
Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018
Privind aprobarea formularului UNIF18 – Darea de seamă unificată (Declarația).
опубликован : 08-09-2018
Приказ № 149 от 05.09.2018
об утверждении типового формуляра "Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат" (Форма IALS18) и Порядок его заполнения
опубликован : 05-09-2018
Приказ № 150 от 05.09.2018
об утверждении формы CET18 – Декларация физического лица о подоходном налоге и положение о порядке заполнения
опубликован : 05-09-2018
Ordin SFS nr. 449 din 04.09.2018
Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 04-09-2018
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
опубликован : 23-08-2018
Ordin SFS nr. 427 din 21.08.2018
Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal
опубликован : 21-08-2018
Ordin SFS nr. 415 din 14.08.2018
Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 14-08-2018
Ordin SFS nr. 406 din 08.08.2018
Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19)
опубликован : 08-08-2018
Ordin SFS nr. 376 din 10.07.2018
Cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19)
опубликован : 10-07-2018
Ordin SFS nr. 327 din 14.06.2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 14-06-2018
Comunicat cu privire la autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control (la situaţia din 23 martie 2018 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 95-104, art. 423)
опубликован : 02-04-2018
news-events