Фильтр

Приказ № 149 от 05.09.2018
об утверждении типового формуляра "Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат" (Форма IALS18) и Порядок его заполнения
опубликован : 05-09-2018
Приказ № 150 от 05.09.2018
об утверждении формы CET18 – Декларация физического лица о подоходном налоге и положение о порядке заполнения
опубликован : 05-09-2018
Ordin SFS nr. 449 din 04.09.2018
Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 04-09-2018
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
опубликован : 23-08-2018
Ordin SFS nr. 427 din 21.08.2018
Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal
опубликован : 21-08-2018
Ordin SFS nr. 415 din 14.08.2018
Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 14-08-2018
Ordin SFS nr. 406 din 08.08.2018
Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19)
опубликован : 08-08-2018
Ordin SFS nr. 376 din 10.07.2018
Cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19)
опубликован : 10-07-2018
Ordin SFS nr. 327 din 14.06.2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 14-06-2018
Comunicat cu privire la autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control (la situaţia din 23 martie 2018 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 95-104, art. 423)
опубликован : 02-04-2018
Ordin comun al SFS și CNAM nr.182 din 30.03.2018
Cu privire la abrogarea Ordinului comun al IFPS și CNAM nr.30/24-A din 11 februarie 2005
опубликован : 30-03-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
опубликован : 27-03-2018
Приказ № 71 от 26.03.2018
o внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г.
опубликован : 26-03-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 01-03-2018
Ordin SFS nr. 108 din 28.02.2018
Cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012
опубликован : 28-02-2018
news-events