Квитанция на прием неналоговых платежей

Дата принятия : 15-02-2021

Название
Скачать файл
Сhitanța de recepție a plăților nefiscale.pdf
Сhitanța de recepție a plăților nefiscale.xlsx
Квитанция на прием налоговых платежей

Дата принятия : 15-02-2021

Название
Скачать файл
Сhitanța de recepție a plăților fiscale.pdf
Сhitanța de recepție a plăților fiscale.xlsx
Forma IZDP 20 – Informația privind subiecții impunerii, ale căror obiective de publicitate exterioară și obiective de prestare a serviciilor rutiere, sunt amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților

Дата принятия : 22-02-2022

Название
Скачать файл
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
Forma IZDPAR 20 – Informația privind obiectivele de publicitate exterioară și obiectivele de prestare a serviciilor rutiere din zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților, amplasate/retrase pe parcursul trimestrului gestionar

Дата принятия : 22-02-2022

Название
Скачать файл
Instrucțiune.pdf
Formular.pdf
Forma ICM 20 – Informația privind subiecții impunerii și sumele către plată la taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj

Дата принятия : 22-02-2022

Название
Скачать файл
Instrucțiune.pdf
Formular.pdf
(Форма TDLMS09) Информация по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями общая масса, весовые нагрузки на ось или габариты которых превышают допустимые лимиты, исчисленному в соответствии с частью (5) ст. 352 НК

Дата принятия : 11-01-2021

Название
Скачать файл
Formular.pdf
tdlms09.xsd
news-events