Сhitanța de recepție a plăților nefiscale

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Сhitanța de recepție a plăților nefiscale.pdf
Сhitanța de recepție a plăților nefiscale.xlsx
Сhitanța de recepție a plăților nefiscale.docx
Сhitanța de recepție a plăților fiscale

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Сhitanța de recepție a plăților fiscale.pdf
Сhitanța de recepție a plăților fiscale.xlsx
Сhitanța de recepție a plăților fiscale.docx
(Forma TDLMS-09) Informația privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art.351 alin.(4) al CF

Data publicării : 23-03-2023

New

Se aplică aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023

Denumire
Descarcă fișierul
Forma TDLMS-09.docx
Forma TDLMS-09.pdf
Instructiunea.pdf
(Forma IZDP 20) INFORMAŢIA privind subiecţii impunerii, ale căror obiective de publicitate exterioară şi obiective de prestare a serviciilor rutiere, precum şi obiective comercial-economice sunt amplasate în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

Data publicării : 23-03-2023

New

Se aplică aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023

Denumire
Descarcă fișierul
Forma IZDP 20.docx
Forma IZDP 20.pdf
Instrucțiune.pdf
(Forma IZDPAR 20) INFORMAŢIA privind obiectivele de publicitate exterioară şi obiectivele de prestare a serviciilor rutiere, precum şi obiective comercial-economice din zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, amplasate / retrase pe parcursul trimestrului gestionar

Data publicării : 23-03-2023

New

Se aplică aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023

Denumire
Descarcă fișierul
Forma IZDPAR 20.docx
Instrucțiune.pdf
Forma IZDPAR 20.pdf
Forma IZDP 20 – Informația privind subiecții impunerii, ale căror obiective de publicitate exterioară și obiective de prestare a serviciilor rutiere, sunt amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților

Data publicării : 22-02-2022

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
Forma IZDP 20.xlsx
Forma IZDPAR 20 – Informația privind obiectivele de publicitate exterioară și obiectivele de prestare a serviciilor rutiere din zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților, amplasate/retrase pe parcursul trimestrului gestionar

Data publicării : 22-02-2022

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
Forma IZDPAR 20.xlsx
Forma ICM 20 – Informația privind subiecții impunerii și sumele către plată la taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj

Data publicării : 22-02-2022

Denumire
Descarcă fișierul
Instrucțiune.pdf
Formular.pdf
Forma ICM 20.xlsx
(Forma TDLMS09) Informația privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcina masică pe osie sau ale caror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF

Data publicării : 11-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
tdlms09.xsd
Forma TDLMS09.doc
news-events