Filter

Ordin MF nr. 66 din 20.05.2020
Cu privire la aprobarea Regulamentului de subvenționare a dobinzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020
published on : 20-05-2020
Ordin MF nr. 64 din 19.05.2020
Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.58 din 29 aprilie 2020
published on : 19-05-2020
Ordin MF nr. 58 din 29.04.2020
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)
published on : 29-04-2020
Cu privire la modul de expediere la/primire de la reparație a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscal în perioada stării de urgentă declarate conform Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020
published on : 10-04-2020
Cu privire la modul de expediere la/primire de la reparație a MCC/IF pe perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. 3 din Dispoziția nr.6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
published on : 27-03-2020
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2019 pentru persoanele fizice cetățeni
published on : 20-03-2020
Ordin MF nr. 40 din 09.03.2020
Cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii
published on : 09-03-2020
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 25-02-2020
Ghidul privind înregistrarea și regimul fiscal aferent persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din horticultură și/sau fitotehnie și/sau de obiecte ale regnului vegetal
Regimul fiscal al persoanelor fizice rezidente care intenţionează să desfășoare activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, se aplică doar activităţilor de achiziţii şi vânzare a produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal, recoltate pe teritoriul Republicii Moldova
published on : 31-01-2020
Ordin SFS nr. 36 din 23.01.2020
Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
published on : 23-01-2020
Ordin SFS nr. 01 din 03.01.2020
Privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA
published on : 03-01-2020
Ordin SFS nr. 598 din 23.12.2019
Cu privire la modificarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020, aprobată prin Ordinul SFS nr. 637 din 23 noiembrie 2018
published on : 23-12-2019
Ordin SFS nr. 580 din 16.12.2019
Cu privire la aprobarea Listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
published on : 16-12-2019
Obligation for non-resident foreign companies that carry out entrepreneurial activity without having organizational and legal form in the Republic of Moldova to calculate and pay the VAT related to electronic services delivered to individuals from the Republic of Moldova through electronic interfaces (through Internet)
published on : 04-12-2019
Ordin SFS nr. 512 din 15.11.2019
Privind modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr.320 din 31 iulie 2019
published on : 15-11-2019
news-events