Filter

Ordin MF nr. 146 din 04.11.2019
Privind aprobarea formularului DASS19 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii
published on : 04-11-2019
Ordin SFS nr. 395 din 13.09.2019
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
published on : 13-09-2019
Ordin SFS nr. 388 din 09.09.2019
Referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale
published on : 09-09-2019
Ordin SFS nr. 387 din 06.09.2019
Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat
published on : 06-09-2019
Ordin SFS nr. 320 din 31.07.2019
Privind aprobarea Regulamentulului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
published on : 31-07-2019
Ordin SFS nr. 306 din 23.07.2019
Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)
published on : 23-07-2019
Ordin SFS nr. 194 din 25.04.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat
published on : 25-04-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele fizice cetățeni
published on : 26-03-2019
Ordin SFS nr. 124 din 15.03.2019
cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
published on : 15-03-2019
Ordin SFS nr. 93 din 01.03.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
published on : 01-03-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 01-03-2019
Ordin SFS nr. 89 din 01.03.2019
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicarea cu publicul
published on : 01-03-2019
Ordin SFS nr. 82 din 27.02.2019
Cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obţinute şi obligaţiilor fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate
published on : 27-02-2019
Ordin SFS nr. 58 din 14.02.2019
Cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracţionale (sechestrate)
published on : 14-02-2019
Ordin SFS nr. 38 din 31.01.2019
cu privire la aprobarea Listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
published on : 31-01-2019
news-events