Filter

Ordin MF nr. 34 din 29.01.2018
Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 28 din 9 februarie 2017
published on : 29-01-2018
Ordin MF nr. 33 din 29.01.2018
Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.11 din 16 ianuarie 2017
published on : 29-01-2018
Ordin MF nr. 32 din 29.01.2018
Cu privire la completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 21 din 2 februarie 2017
published on : 29-01-2018
Ordin MF nr. 09 din 15.01.2018
Privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei
published on : 15-01-2018
Ordin MF nr. 08 din 15.01.2018
Privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale
published on : 15-01-2018
Ordin MF nr. 152 din 22.12.2017
Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017
published on : 22-12-2017
Ordin MF nr. 153 din 22.12.2017
Privind aprobarea formularului tipizat al declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici
published on : 22-12-2017
Ordin SFS nr. 481 din 01.12.2017
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală
published on : 01-12-2017
Comunicat cu privire la unele aspecte privind includerea modelului MCC concret în Registrul Unic al MCC
published on : 22-11-2017
Ordin MF nr. 140 din 20.11.2017
Privind aprobarea unor formulare tipizate de declaratii cu privire la impozitul pe venit
published on : 20-11-2017
În atenţia contribuabililor!
Cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare în cadrul desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive
published on : 07-11-2017
GUIDE on tax registration of diplomatic missions, technical or investment assistance projects, taxation of income received within them and connection to electronic tax services
This guide sets out the procedure of tax registration and taxation of income of diplomatic missions, accredited consular office, technical assistance or investment projects, and of individuals foreign citizens within them, as well as the procedure of connection to electronic tax services
published on : 02-11-2017
Ordin MF nr. 126 din 04.10.2017
Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat
published on : 04-10-2017
Ordin MF nr.118 din 28.08.2017
Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia
published on : 28-08-2017
Ordin SFS nr. 258 din 11.08.2017
Cu privire la aprobarea Listei contribuabililor onești decernați cu Certificate de credibilitate
published on : 11-08-2017
news-events