Filter

Ordin SFS nr. 580 din 16.12.2019
Cu privire la aprobarea Listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
published on : 16-12-2019
Obligation for non-resident foreign companies that carry out entrepreneurial activity without having organizational and legal form in the Republic of Moldova to calculate and pay the VAT related to electronic services delivered to individuals from the Republic of Moldova through electronic interfaces (through Internet)
published on : 04-12-2019
Ordin SFS nr. 512 din 15.11.2019
Privind modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr.320 din 31 iulie 2019
published on : 15-11-2019
Ordin MF nr. 146 din 04.11.2019
Privind aprobarea formularului DASS19 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii
published on : 04-11-2019
Ordin SFS nr. 395 din 13.09.2019
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
published on : 13-09-2019
Ordin SFS nr. 388 din 09.09.2019
Referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale
published on : 09-09-2019
Ordin SFS nr. 387 din 06.09.2019
Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat
published on : 06-09-2019
Ordin SFS nr. 320 din 31.07.2019
Privind aprobarea Regulamentulului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
published on : 31-07-2019
Ordin SFS nr. 306 din 23.07.2019
Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)
published on : 23-07-2019
Ordin SFS nr. 194 din 25.04.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat
published on : 25-04-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele fizice cetățeni
published on : 26-03-2019
Ordin SFS nr. 124 din 15.03.2019
cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
published on : 15-03-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 01-03-2019
Ordin SFS nr. 89 din 01.03.2019
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicarea cu publicul
published on : 01-03-2019
Ordin SFS nr. 93 din 01.03.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
published on : 01-03-2019
news-events