Filter

Ordin SFS nr. 131 din 29.05.2017
Cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
published on : 29-05-2017
Ordin SFS nr. 90 din 11.05.2017
Cu privire la aprobarea Clasificatorului direcțiilor din cadrul subdiviziunilor autonome ale SFS cu drept de emitere a documentelor fiscale interne
published on : 11-05-2017
Ordin SFS nr. 89 din 10.05.2017
Privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.70 din 31 martie 2004 cu privire la centralizarea prelucrării documentelor fiscale la nivel de republică
published on : 10-05-2017
Ordin MF nr. 69 din 20.04.2017
Privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (Forma NER-17) şi a Modului de completare a acesteia
published on : 20-04-2017
Ordin SFS nr. 13 din 04.04.2017
Cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
published on : 04-04-2017
Ghid privind modul de calculare și achitare a taxei pe valoarea adăugată în sectorul agrar
Prezentul ghid este elaborat în temeiul prevederilor actelor legislative şi normative care reglementează activitatea de întreprinzător în Republica Moldova, titlului III din Codul fiscal și reprezintă recomandări metodice cu privire la modul de calculare şi achitare a taxei pe valoarea adăugată în sectorul agrar
published on : 30-03-2017
Ordinul IFPS nr. 475 din 30 martie 2017
Cu privire la aprobarea Ghidului practic pentru contribuabili privind utilizarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar
published on : 30-03-2017
Ordin MF nr. 50 din 15.03.2017
Privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova
published on : 15-03-2017
Ghid privind înregistrarea/încetarea activității independente și onorarea obligațiilor fiscale
Ghidul oferă o prezentare generală privind aspectele fiscale în desfășurarea activității independente de către persoanele fizice
published on : 28-02-2017
Ordin IFPS nr.161 din 13.02.2017
Despre aprobarea Regulamentului privind modul de completare, actualizare şi utilizare a Bazei generalizate a practicii fiscale
published on : 13-02-2017
Ordin IFPS nr. 25 din 16.01.2017
Privind aprobarea și punerea în aplicare a formularului tipizat CPF17 „Cerere privind modificarea perioadei fiscale”
published on : 16-01-2017
Ordin MF nr. 2 din 09.01.2017
Privind aprobarea unor formulare tipizate aferente persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă
published on : 09-01-2017
Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar
published on : 12-06-2013
Decizia Comisiei Interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control
Cu privire la Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control
published on : 24-12-2012
Scrisoarea IFPS nr. 26-08/2-02/1-1230-20 din 09.03.2010
Referitor la aplicarea preturilor minime la bauturile alcoolice tari comercializate cu amanuntul si cu ridicata
published on : 09-03-2012
news-events