Фильтр

Ordin IFPS nr.161 din 13.02.2017
Despre aprobarea Regulamentului privind modul de completare, actualizare şi utilizare a Bazei generalizate a practicii fiscale
опубликован : 13-02-2017
Ordin IFPS nr. 25 din 16.01.2017
Privind aprobarea și punerea în aplicare a formularului tipizat CPF17 „Cerere privind modificarea perioadei fiscale”
опубликован : 16-01-2017
Ordin MF nr. 2 din 09.01.2017
Privind aprobarea unor formulare tipizate aferente persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă
опубликован : 09-01-2017
Decizia Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la modul de declarare și achitare a impozitului pe venit din activitatea profesională practicată de avocați, avocați stagiari și mediatori, nr.1/4 din 10 decembrie 2015
Decizia Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la modul de declarare și achitare a impozitului pe venit din activitatea profesională practicată de avocați, avocați stagiari și mediatori, nr.1/4 din 10 decembrie 2015
опубликован : 14-06-2016
Decizia Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la aspectele ce țin de evidența fiscală a sumelor TVA aferente cheltuielilor compensate, nr.1/1 din 10 decembrie 2015
Decizia Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la aspectele ce țin de evidența fiscală a sumelor TVA aferente cheltuielilor compensate, nr.1/1 din 10 decembrie 2015
опубликован : 14-04-2016
Decizia Consiliului Consultativ al IFPS privind aplicarea TVA la achitarea dividendelor cu bunuri acționarilor societății pe acțiuni, nr.1/3 din 10 decembrie 2015
Decizia Consiliului Consultativ al IFPS privind aplicarea TVA la achitarea dividendelor cu bunuri acționarilor societății pe acțiuni, nr.1/3 din 10 decembrie 2015
опубликован : 14-04-2016
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la unele dimensiuni apărute în administrarea taxei de eliberare a autorizațiilor pentru transporturi rutiere internaționale nr. 2/4 din 26.06.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la unele dimensiuni apărute în administrarea taxei de eliberare a autorizațiilor pentru transporturi rutiere internaționale nr. 2/4 din 26.06.2014
опубликован : 07-08-2015
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS privind aplicarea prevederilor art. 264 alin(2) din Codul Fiscal nr. 2/3 din 26.06.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS privind aplicarea prevederilor art. 264 alin(2) din Codul Fiscal nr. 2/3 din 26.06.2014
опубликован : 07-08-2015
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS referitor la identificarea funcțiilor nespecifice cu nr. 2/2 din 26.06.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS referitor la identificarea funcțiilor nespecifice cu nr. 2/2 din 26.06.2014
опубликован : 07-08-2015
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la aplicarea prevederilor art.8 alin.(2) lit. c) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu nr. 3/4 din 13.11.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la aplicarea prevederilor art.8 alin.(2) lit. c) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu nr. 3/4 din 13.11.2014
опубликован : 07-08-2015
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la calcularea și deducerea uzurii în scopuri fiscale în cazurile în care mijloacele fixe sunt utilizate pe parcursul anului fiscal parțial cu nr. 3/1 din 13.11.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la calcularea și deducerea uzurii în scopuri fiscale în cazurile în care mijloacele fixe sunt utilizate pe parcursul anului fiscal parțial cu nr. 3/1 din 13.11.2014
опубликован : 07-08-2015
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la atribuirea la venituri operaționale a dobînzilor cu nr. 3/2 din 13.11.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la atribuirea la venituri operaționale a dobînzilor cu nr. 3/2 din 13.11.2014
опубликован : 07-08-2015
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la lipsa obiectului impunerii cu TVA la transmiterea mărfurilor pentru expertizare subiecțiilor/instituțiilor specializate cu nr.3/3 din 13.11.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la lipsa obiectului impunerii cu TVA la transmiterea mărfurilor pentru expertizare subiecțiilor/instituțiilor specializate cu nr.3/3 din 13.11.2014
опубликован : 07-08-2015
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la corectitudinea aplicării regimului fiscal la compartimentul TVA în cazul beneficierii de la un nerezident a serviciilor de reparație a bunurilor scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cu nr. 3/5 din 13.11.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la corectitudinea aplicării regimului fiscal la compartimentul TVA în cazul beneficierii de la un nerezident a serviciilor de reparație a bunurilor scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cu nr. 3/5 din 13.11.2014
опубликован : 07-08-2015
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la modul de declarare a veniturilor entităților în proces de lichidare, subiecți ai impunerii ci IVAO (impozitul pe venit din activitatea operațională) cu nr. 1/2 din 23.01.2014
Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS cu privire la modul de declarare a veniturilor entităților în proces de lichidare, subiecți ai impunerii ci IVAO (impozitul pe venit din activitatea operațională) cu nr. 1/2 din 23.01.2014
опубликован : 07-08-2015
news-events