Фильтр

Ghid privind luarea la evidenţă fiscală a misiunilor diplomatice, proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţională, impozitarea veniturilor obţinute în cadrul acestora și modul de conectare la serviciile fiscale electronice
Prezentul ghid stabilește modul de luare la evidenţă fiscală și de impozitare a veniturilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare acreditate, proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţională și persoanelor fizice cetățeni străini din cadrul acestora, precum și modul de conectare la serviciile fiscale electronice
опубликован : 02-11-2017
Приказ № 126 от 04.10.2017
об утверждении типового формуляра (форма IPC18) Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и Инструкции о порядке заполнения данного формуляра
опубликован : 04-10-2017
Приказ № 118 от 28.08.2017
об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности "Налоговая накладная" и Инструкции по ее заполнению
опубликован : 28-08-2017
Ordin SFS nr. 258 din 11.08.2017
Cu privire la aprobarea Listei contribuabililor onești decernați cu Certificate de credibilitate
опубликован : 11-08-2017
Ordin SFS nr.181 din 24.06.2017
Cu privire la lansarea în exploatare industrială a modulului ,,Administrarea on-line a subiecților impunerii cu accize” din Sistemul Informațional Automatizat ,,e-Cerere
опубликован : 24-06-2017
Приказ № 134 от 30.05.2017
об утверждении заявления о возмещении физическому лицу-резиденту Республики Молдова, не осуществляющему предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога и списка документов, прилагаемых к заявлению
опубликован : 30-05-2017
Приказ № 131 от 29.05.2017
об утверждении Сертификата о суммах НДС, не возмещенных по экспортированным товарам
опубликован : 29-05-2017
Ordin SFS nr. 90 din 11.05.2017
Cu privire la aprobarea Clasificatorului direcțiilor din cadrul subdiviziunilor autonome ale SFS cu drept de emitere a documentelor fiscale interne
опубликован : 11-05-2017
Ordin SFS nr. 89 din 10.05.2017
Privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.70 din 31 martie 2004 cu privire la centralizarea prelucrării documentelor fiscale la nivel de republică
опубликован : 10-05-2017
Приказ № 69 от 20.04.2017
об утверждении типового формуляра «Отчет о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике Молдова, и о полученных ими доходах» (Форма NER-17) и Порядка его заполнения
опубликован : 20-04-2017
Ordin SFS nr. 13 din 04.04.2017
Cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
опубликован : 04-04-2017
Ghid privind modul de calculare și achitare a taxei pe valoarea adăugată în sectorul agrar
Prezentul ghid este elaborat în temeiul prevederilor actelor legislative şi normative care reglementează activitatea de întreprinzător în Republica Moldova, titlului III din Codul fiscal și reprezintă recomandări metodice cu privire la modul de calculare şi achitare a taxei pe valoarea adăugată în sectorul agrar
опубликован : 30-03-2017
Ordinul IFPS nr. 475 din 30 martie 2017
Cu privire la aprobarea Ghidului practic pentru contribuabili privind utilizarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar
опубликован : 30-03-2017
Приказ № 50 от 15.03.2017
Об утверждении некоторых типовых формуляров, подтверждающих резидентство и подоходный налог, уплаченный нерезидентами Республики Молдова
опубликован : 15-03-2017
Ghid privind înregistrarea/încetarea activității independente și onorarea obligațiilor fiscale
Ghidul oferă o prezentare generală privind aspectele fiscale în desfășurarea activității independente de către persoanele fizice
опубликован : 28-02-2017
news-events