Data publicării: 17/05/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică AO PEOPLE FOR FREE MEDIA despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat informează agentul AO PEOPLE FOR FREE MEDIA, c/f 1019620006003, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că inregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGRC.

Date de contact ale persoanei responsabile: Svetlana Murzacoi, tel: 0298-2-41-36, e-mail: svetlana.murzacoi@sfs.md
news-events