Autorități publice

Descrierea

Constatare și verificarea de sine stătător a unor condiții (informații) necesare în procesul de lucru aferent situației fiscale.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului ,,Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online"

Descrierea

Serviciul presupune obținerea accesului la serviciile fiscale electronice la distanță. Simplificarea procesului de raportare fiscală și asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Centralizarea sistemelor, opțiunilor, modulelor, funcționalităților din mediul online destinate interacțiunii reciproce a contribuabililor cu SFS și prestării serviciilor de către autoritatea publică, în special celor de acordare/ modificare/ anulare a accesului la serviciile fiscale electronice.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Scopul paginii constituie asigurarea colaboratorilor instituţiei cu servicii, instrumente şi resurse comune de lucru. Accesul autorităţilor publice la această pagină simplifică unele proceduri şi le oferă posibilitatea de a obţine informaţie comasată pe un singur portal. Astfel, pagina internă a SFS oferă următoarele resurse de lucru: resursă informaţională de publicare, versionare şi schimb de documente într-un loc unic, bine organizat şi accesibil tuturor reprezentanţilor autorităţilor publice; instrument de afişare a anunţurilor şi evenimentelor importante; instrument de vizualizare a activităţilor, primirea şi expedierea sarcinilor pentru funcţionarii departamentelor şi secţiilor interne; instrument de descărcare a unui registru unic de contacte, instrument de discuţie în baza unor teme, precum şi un instrument de interacţiune cu alte resurse.

Acte normative
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Constituie un sistem informaţional specializat ce asigură recepţionarea, stocarea, calcularea impozitelor şi a penalităţilor, generarea avizelor, raportarea şi monitorizarea procesului de impozitare a bunurilor imobile din Republica Moldova.

Acte normative
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

La introducerea unui login şi a unei parole de acces, autorităţile publice pot utiliza SIA „Intrare autorizată” de pe pagina web http://reports.fisc.md. Acesta reprezintă un sistem de raportare, vizualizare, interogare şi analiză în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, care oferă posibilitatea de generare a unui şir de rapoarte predefinite. Totodată, sistemul de rapoarte online “Intrare autorizată” oferă un nivel înalt de securitate la utilizarea resurselor informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat atît prin criptarea informaţiei din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, cît şi prin restricţionarea accesului utilizatorilor conform drepturilor prestabilite. De asemenea, sistemul permite şi monitorizarea acţiunilor tuturor utilizatorilor, folosind un şir de rapoarte de audit predefinite.

Acte normative
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Sistemul permite evidenţa şi eliberarea timbrelor de acciz, a agenţilor economici care le procură de la IP CTIF, precum şi evidenţa certificatelor de conformitate a producţiei alcoolice. Prin intermediul serviciului nominalizat, reprezentanţii autorităţilor publice au posibilitatea să vizualizeze aceste date.

Acte normative
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL” vers. 2, este un serviciu electronic destinat perceptorilor fiscali din cadrul primăriilor RM, cu scopul de a efectua calcule în scopul impozitării taxelor și impozitelor locale neevaluate.

Acte normative
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

news-events