Autorități publice

Descrierea

Scopul paginii constituie asigurarea colaboratorilor instituţiei cu servicii, instrumente şi resurse comune de lucru. Accesul autorităţilor publice la această pagină simplifică unele proceduri şi le oferă posibilitatea de a obţine informaţie comasată pe un singur portal. Astfel, pagina internă a SFS oferă următoarele resurse de lucru: resursă informaţională de publicare, versionare şi schimb de documente într-un loc unic, bine organizat şi accesibil tuturor reprezentanţilor autorităţilor publice; instrument de afişare a anunţurilor şi evenimentelor importante; instrument de vizualizare a activităţilor, primirea şi expedierea sarcinilor pentru funcţionarii departamentelor şi secţiilor interne; instrument de descărcare a unui registru unic de contacte, instrument de discuţie în baza unor teme, precum şi un instrument de interacţiune cu alte resurse.

Acte normative:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
Descrierea

Constituie un sistem informaţional specializat ce asigură recepţionarea, stocarea, calcularea impozitelor şi a penalităţilor, generarea avizelor, raportarea şi monitorizarea procesului de impozitare a bunurilor imobile din Republica Moldova.

Acte normative:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
Descrierea

La introducerea unui login şi a unei parole de acces, autorităţile publice pot utiliza SIA „Intrare autorizată” de pe pagina web http://reports.fisc.md. Acesta reprezintă un sistem de raportare, vizualizare, interogare şi analiză în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, care oferă posibilitatea de generare a unui şir de rapoarte predefinite. Totodată, sistemul de rapoarte online “Intrare autorizată” oferă un nivel înalt de securitate la utilizarea resurselor informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat atît prin criptarea informaţiei din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, cît şi prin restricţionarea accesului utilizatorilor conform drepturilor prestabilite. De asemenea, sistemul permite şi monitorizarea acţiunilor tuturor utilizatorilor, folosind un şir de rapoarte de audit predefinite.

Acte normative:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
Descrierea

Sistemul permite evidenţa şi eliberarea timbrelor de acciz, a agenţilor economici care le procură de la Î.S.”Fiscservinform”, precum şi evidenţa certificatelor de conformitate a producţiei alcoolice. Prin intermediul serviciului nominalizat, reprezentanţii autorităţilor publice au posibilitatea să vizualizeze aceste date.

Acte normative:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Descrierea

SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL” vers. 2, este un serviciu electronic destinat perceptorilor fiscali din cadrul primăriilor RM, cu scopul de a efectua calcule în scopul impozitării taxelor și impozitelor locale neevaluate.

Acte normative:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
Descrierea

Verificarea bonului de casă la ECC

Acte normative:

N/A

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

N/A

Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative:

N/A

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Moldova Vin

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

N/A

news-events