Forumul Global privind Transparența și Schimbul de Informații în Scopuri Fiscale este principalul organism internațional care lucrează la implementarea standardelor globale de transparență și schimb de informații în întreaga lume. Forumul Global oferă un răspuns multilateral pentru combaterea evaziunii fiscale off-shore. Acesta reunește peste 160 de jurisdicții dedicate îmbunătățirii transparenței și schimbului de informații în scopuri fiscale. Face acest lucru prin promovarea și asigurarea implementării efective a două standarde internaționale complementare, ambele prevăzând o cooperare mai strânsă între autoritățile fiscale din întreaga lume, astfel încât acestea să poată obține informațiile necesare pentru a asigura conformarea fiscală, cum ar fi investițiile transfrontaliere.

Primul standard agreat și implementat prevede schimbul internațional de informații la solicitare (EOIR), în care o autoritate fiscală poate solicita o anumită informație pentru a progresa o investigație fiscală.

Al doilea prevede schimbul internațional automat de informații (AEOI), în care un set predefinit de informații privind conturile financiare deținute de nerezidenți este schimbat automat în fiecare an. Acest schimb este bazat pe asigurarea că informațiile sunt păstrate în mod confidențial și sunt protejate corespunzător, iar jurisdicțiilor le sunt impuse cerințe speciale pentru a asigura acest lucru.
 
 
Punct de contact pentru Schimbul Automat de Informații privind Conturile Financiare

În cazul apariției unor întrebări sau solicitări, ne puteți contacta la adresa de e-mail oficială a instituției: mail@sfs.md, în copie crs@sfs.md.
news-events