Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
Decizia nr.7/18 din 14.09.2023
Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 21-09-2026
Decizia nr.5/8 din 09.12.2022
Cu privire la audierea și aprobarea în prima lectură a proiectului bugetului s.Cioburciu, pentru anul 2023
Anul : 2022
Data: 14-12-2023
Decizia nr.8/3 din 18.11.2022
Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la aplicarea taxei de salubrizare
Anul : 2022
Data: 23-11-2023
Decizia nr.8/3 din 26.09.2023
Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 29-09-2023
Decizie nr.08/09 din 15 decembrie 2022
Decizie cu privire la aprobarea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 28-09-2023
Decizie nr.08/09 din 15 decembrie 2022
Decizie cu privire la aprobarea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 28-09-2023
Decizie nr.02/04 din 22 februarie 2023
Cu privire la modificarea Deciziei nr.08/09 din 15 decembrie 2022 cu privire la stabilirea cotele impozitului pe bunurile imobiliare si impozitul funciar pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 28-09-2023
Decizie nr.02/04 din 22 februarie 2023
Cu privire la modificarea Deciziei nr.08/09 din 15 decembrie 2022 cu privire la stabilirea cotele impozitului pe bunurile imobiliare si impozitul funciar pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 28-09-2023
Decizia nr. 4.3 din 29.06.2023, nr.7/2 și nr.7/3 din 30.11.2022
Cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale și impozitul pentru bunurile imobiliare pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 26-09-2023
Decizie nr.6/4 din 07 decembrie 2022
Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 26-09-2023
news-events