Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
Decizia nr.7/18 din 14.09.2023
Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 21-09-2026
Decizia nr. 03-02 din 30.04.2024
Cu privire la modificarea și completarea Deciziei privind aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 06-06-2024
Decizia nr.6/6 din 27.05.2024
cu privire la competarea Deciziei nr.10/5 din 13.12.2023 ,, Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale
Anul : 2024
Data: 06-06-2024
Primaria or. Falesti - Decizia nr. 03/6 din 26.04.2024
Decizie nr. 03/6 din 26.04.2024 cu privire la modificarea anexei nr. 15 a Deciziei nr. 08/16 din 27.12.2023 cu privire la aprobarea bugetului local falesti pentru A/20224
Anul : 2024
Data: 04-06-2024
Decizia nr. 3/32 din 02.05.2024
cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 4/2 din 14.12.2023 cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru A/2024
Anul : 2024
Data: 29-05-2024
Decizia nr. 3/8 din 10.05.2024
cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 3/3 din 08.12.2023 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 27-05-2024
DECIZIA NR. 2/17 DIN 22.02.2024
Cu privire la modificarea taxei pentru unitatile comerciale sau prestari servicii pentru anul 2024.
Anul : 2024
Data: 22-05-2024
DECIZIA NR 4.6 DIN 09.04.2024
Cu privire la aprobarea cotelor concrete la impozitul funciar pe pasuni.
Anul : 2024
Data: 22-05-2024
DECIZIA NR. 2.7 DIN 15.03.2024
Cu privire la modificarea Deciziei consiliului local nr. 3.3 din 13.12.2023 "Cu privire la aprobarea si punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2024".
Anul : 2024
Data: 22-05-2024
DECIZIA NR 3/4. DIN 22.04.2024
Cu privire la aprobarea cotei impozitului pe pasuni pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 22-05-2024
news-events