Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
Decizia nr.7/18 din 14.09.2023
Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2023
Anul : 2023
Data: 21-09-2026
Decizia nr. 1/1 din 13.02.2024
Cu privire la modificarea anexei nr. 7 la Decizia nr. 11/2 din 08.12.2023
Anul : 2024
Data: 01-03-2024
Decizia nr. 1/6 din 13.02.2024
Cu privire la aprobarea taxei pentru salubrizare pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 01-03-2024
Decizia 1.9 din 02.02.2024
Decizia nr.1.9 din 02.02.2024 proivind modificarea deciziei nr.6.6 din 24.11.2023
Anul : 2024
Data: 26-02-2024
Decizia nr.2.5 din 02.02.2024
Decizia nr.2.5 din 02.02.2024 privind modificarea deciziei nr.9,2 din 11.12.2023
Anul : 2024
Data: 26-02-2024
Decizia nr. 1/1 din 02.02.2024
Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei com. Grătiești pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 23-02-2024
Decizia nr. 1/1 din 02.02.2024
Decizie de modificare a Deciziei nr. 3/1 din 15.12.2023
Anul : 2024
Data: 23-02-2024
Decizia nr.1/3 din 24.01.2024
Cu privire la modificarea si completarea anexei nr.13 Taxe Locale la decizia nr.7/3 din 12.12.2023
Anul : 2024
Data: 19-02-2024
Decizia nr. 01/03 din 16.02.2024
Cu privire la modificarea partiala a deciziei nr. 09/03 din 08.12.2023 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicate a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 16-02-2024
Decizia nr. 1.6 din 08.02.2024
Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar com Bubuieci pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 15-02-2024
news-events