Codul fiscal reglementează principiile generale ale impozitului în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al Serviciului Fiscal de Stat și al altor participanți la relațiile reglementate de legislația fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, răspunderea pentru încălcarea legislației fiscale, precum și modul de contestare a acțiunilor funcționarilor fiscali.

Codul fiscal este modificat si completat anual, in corespundere cu progresele in mediul de afaceri, diversificarea relatiilor si formelor de cooperare, perfectionarea mecanismelor de management si a proceselor tehnologice, dezvoltarea tehnologiilor informationale.

Codul fiscal al Republicii Moldova

news-events