Alte categorii

Descrierea

Calculator impozit auto

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Permite contribuabilului depunerea cererii de atribuire a codului fiscal privind înregistrarea companiei/ activității desfășurate, eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit, timp de 3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative:
 1. copia actului normativ care constată faptul constituirii;
 2. copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
 3. copia extrasului din Registrul unităților de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată în evidența de stat;
 4. copia documentului prin care se confirmă numirea în funcție a persoanei care prezintă documentele.
Persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:
 1. copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
 2. certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sînt acreditate de organul respectiv;
 3. certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
 4. copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
 5. copia actului de identitate al persoanei împuternicite să prezinte documentele.
Persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale:
 1. extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform legislației sale naționale nerezidentul este persoană juridică;
 2. copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;
 3. copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
 4. copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
 5. copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanței permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
 6. copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova.
Documentele enumerate la lit. a), b) și c) se prezintă autentificate notarial și legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în țara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
Birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate ale notarilor:
 1. copia dispoziției Ministerului Justiției;
 2. copia extrasului din: registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați; în cazul biroului asociat de avocați; registrul executorilor judecătorești; în cazul biroului asociat al executorilor judecătorești; registrul de stat al notarilor; în cazul biroului asociat al notarilor.
 3. copia contractului de societate civilă;
 4. copia actului de identitate al conducătorului.
Persoană fizică nerezidentă care dispune de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligații fiscale în conformitate cu legislația fiscală:
 1. copia pașaportului persoanei nerezidente;
 2. copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil.
Descrierea

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un serviciu orientat spre îmbunătățirea actului de administrare a impozitelor și de control al restanțelor fiscale și permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale ale contribuabilului, precum și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la Bugetul Public Național. Serviciul asigură comoditatea contribuabililor și optimizează interacțiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”

Descrierea

Verificarea bonului de casă la ECC

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

news-events