Data publicării: 05/08/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică Arcadie Maican despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat citează dl Arcadie Maican conducătorul ,,Steel Trading Group” S.R.L., c/f 1016600026079, la Direcţia generală control, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 65, bir. 213 la data de 22.08.2022, ora 14:00 în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal în scopul examinării cazului de încălcare a legislației. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal.
În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa DVS
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Datele de contact ale persoanelor responsabile: inspectorul principal Tatiana Garștea, inspectorul Antonina Mazur tel.(022)-82-33-06 , e-mail: tatiana.garstea@sfs.md, antonina.mazur@sfs.md.
news-events