Data publicării: 04/12/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică BODRUG PAVEL despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, BODRUG PAVEL, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0057543 din 24.10.2023, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile lucrătoare să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGRC.

Date de contact ale persoanei responsabile: Prisăcaru Angela tel: 0-241-2-56-51, e-mail: angela.prisacaru@sfs.md
news-events