Data publicării: 14/09/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică „Charmant” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică „Charmant” S.R.L. cod fiscal 1017600014657 despre întocmirea actului de control nr. 1-884599 din 20.08.2021.
Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Persoana responsabilă de comunicare a actului: Oxana Lipatova, tel: 022 82 30 02, e-mail: oxana.lipatova@sfs.md
news-events