Data publicării: 17/03/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică D.I.F. & W S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul  Fiscal  de  Stat  informează D.I.F. & W S.R.L., c/f 1013600005378, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, este  obligat  să  achite  la  timp  și  integral  sumele  impozitelor  și  taxelor,  despre  faptul  că înregistrează restanță față de BPN.

În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristicedin  momentul  comunicării  avizului,  SFS  va  depune  o  cerere  de  intentare  a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul  specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGRC.

Date de contact ale persoanei resposabile: Irina Beșleaga, tel: 069311176, e-mai: irina.besleaga@sfs.md.
news-events