Data publicării: 18/09/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică “ECO CLEANING” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică „ECO CLEANING” S.R.L., IDNO 1014600042596 faptul că a fost emisă decizia de anulare în calitate de plătitor TVA nr. 105/54/A din data de 08.09.2023. În conformitate cu prevederile art. 267 din Codul fiscal, art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. 

Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Mariana Stratu,  tel: 022 82-30-24, e-mail: mariana.stratu@sfs.md
news-events