Data publicării: 15/09/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică „Family Furniture” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre emiterea citației seria C nr. 140810 din 15.09.2021, prin care se citează persoana cu funcție de răspundere a „Family Furniture” S.R.L, cod fiscal 1019606001020, la Direcţia generală control operativ, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolitul Varlaam, nr. 65, bir. 103, la data de 19.10.2021, ora 13:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală.

Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Serghei Tuzlucov, serghei.tuzlucov@sfs.md  tel.(022)82-33-13

news-events