Data publicării: 12/02/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică GALA STAR REALITY S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică GALA STAR REALITY S.R.L., c/f 1016600016023, mun. Chișinău sec. Rîșcani, str. Ismail nr.98 of.1, faptul că a fost întocmită Hotărârea AH nr.0059172 din 24.01.2024 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.

În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală recuperare creanțe.

Date de contact ale persoanei responsabile: Lucia Cucer, tel. 069622311, e-mail: lucia.cucer@sfs.md.
news-events