Data publicării: 01/03/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică Gheorghita Alina despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică dnei Gheorghita Alina, faptul că a fost întocmit Actul de control fiscal cameral nr.3-626659 din 21.02.2024 privind anularea S.R.L. ANDRIHOME-GROUP ca subiect al impunerii cu TVA la iniţiativa SFS, conform criteriilor de anulare şi în conformitate  cu prevederile  art. 113 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control întocmit de Serviciul Fiscal de Stat, contribuabilul este obligat să prezinte în scris în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția deservire fiscală Sîngerei.

Date de contact ale persoanei responsabile: Liviu Bostan, tel: 026222686, e-mail: liviu.bostan@sfs.md.
news-events