Data publicării: 20/11/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică GHIUZELI MAXIM DMITRI despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre emiterea somației nr. 26-21/17-04-146508 din 10.10.2023, prin care se avertizează Ghiuzeli Maxim Dmitri, care în decurs de 15 zile este obligat să achite sancțiunea contravențională în mărime de 1 500 lei, aplicată conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 196857 din 11.07.2023, în temeiul  art. 263 alin.1 din Codul Contravențional. În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Înscrisurile sunt notificate public.

După expirarea celor 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Eugeniu Gurău, eugen.gurau@sfs.md.
news-events