Data publicării: 24/01/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică „GLOBAL-CARGO” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „GLOBAL-CARGO” S.R.L., cod fiscal 1015600024252, despre întocmirea Actului de control, cu privire la anularea înregistrării ca subiect al impunerii cu TVA cu nr. 1-895614 din 26.12.2022.
 
În conformitate cu prevederile art. 216 (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat, să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
 
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Emilia Prisăcaru, tel.(022) 82-31-61, e-mail:emilia.prisacaru@sfs.md.
news-events