Data publicării: 15/09/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică Harti Lidia despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Se citează la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală control post operațional nr.3 la adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9, pentru data de 04.10.2021 ora 1000, bir. 708A persoana fizică Harti Lidia, domiciliată în mun. Chișinău, str. Valea Crucii nr.22, ap. 49, pentru a prezenta documente și explicații.

Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Iana Pavliuc tel. 022-82-31-56, e-mail: iana.pavliuc@sfs.md.

news-events