Data publicării: 04/05/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică Hujdeev Serghei Vasili, despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, Hujdeev Serghei Vasili, adresa, sec. Buiucani or. Durlești str. N.Gribov 4 ap.45, faptul că a fost întocmit Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr. 0030642 din 22.03.2021. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAFA. Date de contact ale persoanei resposabile: Covali Liudmila, tel: -0-256-2-24-06, e-mail:liudmila.covali@sfs.md.
news-events