Data publicării: 17/03/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I Cojocari Mariana despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I Cojocari Mariana, c.f. 1007604006381  faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0025078 din 27.11.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.

În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Veaceslav BUDECI, tel. (022) 82-30-69, e-mail: veaceslav.budeci@sfs.md.
news-events