Data publicării: 13/10/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I. ,,Niculcea Marcel” despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I. ,,Niculcea Marcel”, c/f 1018600029362,  despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației  nr. 672/3790 din 05.10.2021.
Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile  să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Persoana responsabilă de comunicare a actului :Sorin Rusu, tel: 022 82-33-13, e-mail: sorin.rusu@sfs.md
news-events