Data publicării: 01/03/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.M. „Dovgani & Co” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat notifică Î.M. „Dovgani & Co” SRL c/f 1008600042397, despre emiterea Deciziei SFS nr.754/19 din 01.02.2024 pe marginea contestației fără număr din 28.11.2023 (intrare nr.44676-CR) și din 07.12.2023 (intrare nr.46087-CR) pe marginea contestației împotriva Hotărârii nr. 26-20/5-32-161744 din 09.11.2023 cu privire la aplicarea măsurii de asigurare și Actului de sechestru ca măsură de asigurare din 09.11.2023, din motivul nerecepționării acestia.

Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Nina Ghenciu, tel. 022-82-32-97, e-mail: nina.ghenciu@sfs.md.

news-events