Data publicării: 04/12/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică “ITAMOL&CO” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. ,,ITAMOL & CO”, cod fiscal 1014603000197, despre emiterea Deciziei nr.781/2942 din 13.10.2023 asupra cazului de încălcare a legislației. În conformitate cu prevederile art. 267, 2671 și 2672 din Codul fiscal în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Iulia Tonu, tel. 0 (299) 2-38-12, e-mail: iulia.tonu@sfs.md
news-events