Data publicării: 10/07/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică Josan Ecaterina Sergiu despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre emiterea somației nr. 26-21/17-11-96730 din 04.06.2024, prin care se avertizează Josan Ecaterina Sergiu, care în decurs de 15 zile este obligat să achite sancțiunea contravențională în mărime de 900 lei, aplicată conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 200658 din 05.04.2024, în temeiul art. 2931 alin.(4) și alin. (5) din Codul Contravențional.

În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent,  pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare.

Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea celor 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Sergiu Moroi, e-mail: sergiu.moroi@sfs.md.

news-events