Data publicării: 03/04/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică LAZARI VASILE despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, LAZARI VASILE domiciliul mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Igor Vieru 19 bl. 1 ap. 916 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria АН № 0060563 din 05.03.2024, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGRC.    

Date de contact ale persoanei responsabile: Urum Veronica, tel. 0299-2-76-12, e-mail: veronica.urum @sfs.md.
news-events