Data publicării: 13/02/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică Maximenco Pavel Pavel despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Maximenco Pavel Pavel, cu domiciliu: mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 21 ap.16, faptul că a fost întocmit actul de control nr.5-728871, prelungit pe formularele nr.5-728872, nr.5-728873, nr.5-728874, nr.5-728875, nr.5-730401, nr. 3-621741 din 29.12.2023, întocmit în rezultatul controlului fiscal efectuat prin metoda de verificare tematică privind corectitudinia calculării, declarării și plenitudinea transferării la buget a impozitului pe venit obținut pentru perioadele A/2012- A/2017. 

În conformitate cu prevederile prevederile art.216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabulul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice din data comunicării, la Direcția generală control a SFS, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Constantin  Tănase nr.9, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. 

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor 
decădea. 

Date de contact ale persoanei responsabile: Galina Edlicica, tel: 0 (299) 2-56-35, e-mail: galina.edlicica@sfs.md.

news-events