Data publicării: 21/07/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică „MEAT IMPEX” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Se citează la Direcția Generală Control Post Operațional, la adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, nr.65, pentru data de 17.08.2021, ora 11:00, biroul nr.208, conducătorul „MEAT IMPEX” S.R.L., cod fiscal 1016600024101, pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art.244 din Codul fiscal.
În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului).
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Cosolovschi, Grigorie Gurău tel.022823325, e-mail: ion.cosolovschi@sfs.md, grigorie.gurău@sfs.md.
news-events