Data publicării: 13/10/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică MEAT IMPEX S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, MEAT IMPEX S.R.L., c/f 1016600024101, r-nul Ialoveni s. Varatic, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0038382 din 21.09.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală   recuperare creanțe.                                                                
  Date de contact ale persoanei responsabile: Adela Stirbul, tel. 078802243, e-mail: adela.stirbu@sfs.md
news-events