Data publicării: 04/05/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică Miron Lidia Ștefan, despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat înștiințează persoana fizică Miron Lidia Ștefan, domiciliată în sat. Pepeni, raionul Sângerei, despre inițierea procedurii de verificare fiscală prealabilă cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil pentru perioadele fiscale 2017-2020, în conformitate cu prevederile art.22614 din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector principal Valentina Feoctistova tel. 022-82-31-56, e-mail: valentina.feoctistova@sfs.md
news-events