Data publicării: 01/03/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică „ORIGINAL STUDIO BK” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică conducătorului „ORIGINAL STUDIO BK” S.R.L., cod fiscal 1021609001587, faptul că a fost emisă Hotărârea nr. 776/11 din 26.02.2024 cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale, în baza căreia a fost întocmit Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale din 26.02.2024 și Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Datele de contact ale persoanelor responsabile: inspectorul superior, Vladislav Reul, tel.(022)-82-33-26, e-mail: vladislav.reul@sfs.md.
news-events